W dniu 30 kwietnia odbyło się uroczyste przekazanie samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzostówcu. W uroczystym przekazaniu udział wzięli : Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesłąw Mazurek, Zastępca Wójta Gminy Anna Grochoła, Skarbnik Gminy Zenon Matejek, Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Palica, strażacy z gminy Radzyń Podlaski oraz zaproszeni goście.

W uroczystości udział wziął także Jarosław Kwasek były prezes PGE Dystrybucja, który wcześniej przekazał samochody dla Gminy Radzyń Podlaski. Jeden z tych samochodów trafił do OSP Brzostówiec, po uprzednim przystosowaniu go wymagań samochodu strażackiego. W podziękowaniu za otrzymane samochody Wójt Gminy wręczył Panu Jarosławowi Kwaskowi specjalne podziękowania.