Komunikat nr 1 w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Branica Radzyńska

treść komunikatu