ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE  o zakończeniu zbierania materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej Nr 1206L Dr. krajowa nr 63 Stok-Gąsiory-Główne od km 0+012,23 do km 10+022".

treść zawiadomienia