Uprzejmie informuję , że zostały ogłoszone konsultacje społeczne w sprawie projektu rocznego Programu Współpracy Gminy Radzyń Podlaski  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.  Konsultacje będą trwały od 19 października 2021 r. do 29 października 2021 r.

 

Wójt Gminy Wiesław Mazurek

 

dokumenty dostępne są w BIP