Program „Moja Woda” ma pomóc w łagodzeniu skutków suszy i przeciwdziałaniu podtopieniom budynków w Polsce. Właściciele domów jednorodzinnych otrzymują dotacje na budowę przydomowych instalacji zatrzymujących deszczówkę. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) właśnie rozpoczął trzecią edycję programu. Za pośrednictwem funduszy wojewódzkich można otrzymać do 6 tys. zł dotacji na utworzenie na swoich nieruchomościach systemów zatrzymywania wód opadowych.

Pełna dokumentacja dotycząca naboru znajduje się na stronie internetowej WFOŚiGW w Lublinie:

https://www.wfos.lublin.pl/moja-woda-pl.html

Instrukcja jak pobrać i wysłać wniosek w ramach Programu Moja Woda w Portalu Beneficjenta oraz wzór prawidłowo wypełnionego wniosku:

https://www.wfos.lublin.pl/jak-wypelnic-i-wyslac-wniosek.html