Wójt Gminy Radzyń Podlaski, informuje rolników, że w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej, prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, ogłoszony został stan zagrożenia suszą rolniczą na terenie gminy Radzyń Podlaski dla gleb:
•    kategorii I – dla następujących gatunków roślin  uprawnych: zboża ozime, zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, rzepak i rzepik, tytoń, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, truskawki, rośliny strączkowe
•    kategorii II – dla następujących gatunków roślin uprawnych: zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, tytoń, krzewy owocowe, rośliny strączkowe.

Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 1350), stanowią podstawę prawną
do procesu szacowania tegorocznych szkód suszowych na potrzeby udzielania pomocy dla producentów rolnych.
Na podstawie powyższych przepisów - warunkiem ubiegania się o pomoc jest protokół
z oszacowania szkód wygenerowany przez aplikację publiczną, a zatem aby uzyskać protokół z oszacowania szkód suszowych należy złożyć wniosek o oszacowanie szkód
za pośrednictwem publicznej aplikacji.
Link do aplikacji: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign
Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy może złożyć każdy producent rolny, który złożył wniosek o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach
w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku, w którym wystąpiła susza i posiada Profil Zaufany.

Dodatkowo (nie jest to obligatoryjne) producent rolny może zgłosić do urzędu gminy wystąpienie szkód w terminie umożliwiającym ich oszacowanie przez powołaną przez wojewodę Komisję ds. szacowania strat.
Wypełnione wnioski należy złożyć w Urzędzie Gminy Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32,
21-300 Radzyń Podlaski, pok. Nr 1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2023 roku.

Komisja może szacować jedynie uprawy, które nie zostały uprzątnięte  z pola na dzień szacowania w terenie. Uprawy, które rolnik zbierze z pola mogą być oszacowane jedynie przez aplikację.
Więcej informacji pod nr tel. 83 413 18 10.
Do pobrania:
Wniosek - Zgłoszenie strat spowodowanych suszą do oszacowania przez komisję.