Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej z rąk Wójta Gminy Radzyń Podlaski – Wiesława Mazurka otrzymała nowe wyposażenie. W obecności Zastępcy Wójta – Anny Grochoły oraz Przewodniczącej Rady Gminy -  Barbary Palicy, Wójt Gminy przekazał przedstawicielom OSP  6 kompletów ubrań specjalnych FHR 008 Max Gold oraz 6 par butów specjalnych strażackich.  Jednostka OSP  Biała otrzymała także umundurowania strażackie dla części strażaków.