20 stycznia 2024 roku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim odbyło się spotkanie opłatkowe członków Kół Przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie. O potrzebie tego ważnego spotkania świadczy duże zainteresowanie przybyłych gości. Wśród nich nie zabrakło Wójta Gminy Radzyń Podlaski Wiesława Mazurka, Przewodniczącej Rady Gminy Barbary Palicy oraz radnych gminnych. 

Biskup Kazimierz Gurda podziękował za otrzymane wyróżnienie w postaci  symbolicznego Złotego Mikrofonu z napisem Honorowy Przyjaciel KRP. Wspólny czas rozświetliły jasełka przygotowane przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Białce oraz kapela Moko Bęc z Mokobód. W rodzinnej, ciepłej atmosferze upłynął wszystkim wspólny czas.