Zapraszamy na warsztaty ostatkowe.
Środa godz. 16.00 świetlica GOKiS w Białej