Nazwa zdania: "Przebudowa drogi gminej na odcinku Płudy- Brzostówiec o dł. 990 mb";
Kwota dofinansowania – 104 243,00 zł;
Całkowita wartość inwestycji- 189 533,47 zł ;
Cele projektu: poprawa parametrów technicznych drogi, bezpieczeństwa i komfortu uczestików ruchu;
Osiągnięte efekty: wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno asfaltową, nawierzchnia z mieszanek mineralno- asfaltowych gr. 4 cm, bariery ochronne stalowe jednostronne 24 mb, pobocze  z tłucznia kamiennego gr. 10 cm, oznakowanie pionowe, odwodnienie powierzczniowe;