logo

MIESZKAŃCY GMINY
RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.)   zwołuję na dzień  2 czerwca   2021 roku na godz. 13:00  – XXXIII ( Nadzwyczajną )Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w TRYBIE ZDALNYM.
Proponowany porządek obrad:

logo

Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm. ) zwołuję na dzień  11  czerwca 2021 roku na godz. 13:oo – XXXIV Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w TRYBIE ZDALNYM.
Proponowany porządek obrad:

logo

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Radzyń Podlaski z organizacjami pozarządowymi za 2020 rok

logo

W związku z wejściem w życie rozporządzenia wykonawczego KOMISJI (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania Afrykańskiego Pomoru Świń, Gmina Radzyń Podlaski zamieszcza wytyczne wdrażania zasad dla gospodarstw hodujących trzodę chlewną(świnie) oraz plan bezpieczeństwa biologicznego.

logo

Uprzejmie informuję, że zmianie uległa godzina XXXII – Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Radzyń Podlaski. Sesja odbędzie się o godz. 14:00.

Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Palica

Mieszkańcy Gminy RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.)   zwołuję na dzień  14 maja  2021 roku na godz. 13:00  – XXXII ( Nadzwyczajną )  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w TRYBIE ZDALNYM.
Proponowany porządek obrad:

NSPLM

Urząd Statystyczny w Lublinie informuje, że na stronie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 https://spis.gov.pl/ umieszczono następujące informacje:
Jak sprawdzić tożsamość rachmistrza https://spis.gov.pl/jak-sprawdzic-tozsamosc-rachmistrza/
Od 4 maja br. pracę rozpoczynają rachmistrzowie telefoniczni https://spis.gov.pl/od-4-maja-br-prace-rozpoczynaja-rachmistrzowie-telefoniczni/