logo

Mieszkańcy Gminy RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) zwołuję na dzień  31 marca 2022  r.   na godz. 13:00 – XLIV Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy ( parter)
Proponowany porządek obrad:

Szanowni Państwo,
w związku z dużym odzewem, z jakim spotkała się przygotowana przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ulotka informacyjna dla uchodźców z Ukrainy, w przystępny sposób ułatwiająca funkcjonowanie w pierwszych godzinach i dniach pobytu w naszym kraju, została przygotowana nowa, zaktualizowana wersja. W aktualnej wersji ulotki uwzględnione zostały najnowsze zmiany prawne, które nastąpiły po wejściu w życie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
W ulotce znajdują się podstawowe wiadomości o punktach recepcyjnych, legalizacji pobytu i numerze PESEL, opiece medycznej, a także o możliwości edukacji i poszukiwania pracy, wraz z telefonami i adresami internetowymi, pod którymi można uzyskać więcej informacji

logo

Uprzejmie informuję, że w dniu 24 marca 2022 r. o godz. 14:10 w trybie stacjonarnym odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu.
Tematami posiedzenia będą m.in.:
1.Sprawozdanie z działalności GOPS w Radzyniu Podlaskim za 2021 rok;

logo

W związku z usuwaniem awarii na SUW Branica Radzyńska informujemy, że od dnia 21.03.2022 r. do dnia 08.04.2022 r. mogą wystąpić okresowe wahania ciśnienia wody w sieci wodociągowej oraz czasowe braki dostaw wody w miejscowościach: Branica Radzyńska, Branica Radzyńska-Kolonia, Marynin, Ustrzesz, Zbulitów Duży, Stasinów, Siedlanów, Bedlno Radzyńskie, Białka.
Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.

logo

Informujemy, że w związku z awarią sieci wodociągowej w Branicy Radzyńskiej może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody oraz jej barwy.
Pogorszenie jakości wody może wpływać na wygląd i smak wody, ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów.
Komunikat skierowany jest do odbiorców wody z miejscowości: Branica Radzyńska, Branica Radzyńska-Kolonia, Marynin, Ustrzesz, Zbulitów Duży, Stasinów, Siedlanów, Bedlno Radzyńskie, Białka.
Prowadzone są wszelkie czynności w celu polepszenia jakości wody.

Informujemy, że w dnia 16 marca 2022 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radzyniu Podlaskim zawiadomił, że komunikat nr 1 z dnia 01.03.2022 r. w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia jest nieaktualny.
Ponadto informujemy odbiorców wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Branica Radzyńska, że woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim zapraszają na koncert „ SOLIDARNI Z UKRAINĄ” Michała i Jacka Musiatowiczów, który odbędzie się 17 marca 2022 roku o godz. 13.00 w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Białej.

Z powodu planowanych prac na sieci wodociągowej informujemy, że dnia 16 marca 2022 r. w godzinach 8 – 15 będzie następowała przerwa w dostawie wody, która obejmie nieruchomości położone w Zabielu.
Przepraszamy za utrudnienia związane z prowadzonymi pracami.