Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim zaprasza na kolejne warsztaty pieczenia pierniczków. Tym razem spotkamy się w Bedlnie k/ Żabikowa w sobotę 10.12.22 o godzinie 10.00 w Domu Ludowym oraz tego samego dnia o godzinie 14.00 w Ustrzeszy  również w Domu Ludowym.

Zachęcamy do udziału

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radzyniu Podlaskim w sprawie niekorzystnej sytuacji epizootycznej dotyczącej wścieklizny zwierząt.

logo

Mieszkańcy Gminy Radzyń Podlaski
Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.  ) zwołuję na dzień  12  grudnia  2022   roku na godz. 13:30  – LIII ( Nadzwyczajną )  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej UG.  
Proponowany porządek obrad:

Zgodnie z art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485.) przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Radzyń Podlaski w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Radzyń Podlaski, które miały na celu zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji, wymianę wiedzy i informacji oraz poznanie opinii w sprawie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Radzyń Podlaski.

logo

Faktury do stypendium szkolnego 2022/2023 przyjmowane są do 9.12.2022r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim pokój nr 207 wraz z oświadczeniem (druk w załączeniu).

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim zaprasza dzieci na "Warsztaty pieczenia pierników", które odbędą się 7 grudnia 2022 r. (ŚRODA) godz. 16:00 na salce przy Szkole Podstawowej w Żabikowie oraz  w dniu 9 grudnia 2022 r. (PIĄTEK) o godz. 17.00 w świetlicy GOKiS w Białej .
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Wójt Gminy Radzyń Podlaski serdecznie zaprasza na XXV Wystawę gołębi pocztowych 4 grudnia 2022 r. w Bedlnie.
Szczegóły na plakacie

Wójt Wiesław Mazurek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim zapraszają wszystkie dzieci na Gminne Mikołajki, które odbędą się 11 grudnia 2022 r. (niedziela) w godzinach 14.00 – 17.00 w budynku przy Zespole Szkół w Zabielu. W programie: cyrkowa niespodzianka, zabawy integracyjne, konkursy z nagrodami oraz Mikołajkowa niespodzianka.
Serdecznie zapraszamy