Informujemy, że od dnia 17.08.2022 r. przeprowadzane będzie płukanie sieci wodociągowej zaopatrującej w wodę następujące miejscowości: Branica Radzyńska, Branica Radzyńska-Kolonia, Marynin, Ustrzesz, Zbulitów Duży, Stasinów, Siedlanów, Bedlno Radzyńskie, Białka. Z związku z koniecznością płukania sieci wodociągowej, mogą wystąpić chwilowe braki dostawy, spadek ciśnienia oraz pogorszenie jakości wody tzn. może wystąpić okresowa zmiana barwy i zapachu oraz mętność.
Za związane z tym utrudnienia przepraszamy.

Od 21 lipca trwa internetowy konkurs dla osób 50+ z województwa podkarpackiego i lubelskiego. Do udziału zapraszamy wszystkich mieszkańców, którzy chcieliby się pochwalić jaki zawód wykonywali na przełomie XX/XXI w. Zdjęcia mają nam posłużyć do stworzenia unikalnej galerii, która ma pokazać, jak zmieniły się poszczególne zawody na przestrzeni lat. Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem specjalnego formularza https://www.aplikuj.pl/konkurs-fotografie-zgloszenie, dzięki któremu zdjęcia trafią do naszej redakcji. Do zabawy można przyłączyć się do 16 października 2022 r.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza na kolejny tydzień wakacyjnych spotkań. Tym razem zapraszamy w środę do Brzostówca na godz.17.00 do świetlicy, na ozdabianie torebek farbami.
Czwartek zapraszamy do świetlicy GOKiS w Białej o godz.17.00 na zajęcia taneczno-ruchowe, natomiast w piątek idziemy na basen. Spotkanie o godz.11.00 przy świetlicy GOKiS w Białej. Zabieramy, po 17 zł (wejście + lody).

Drodzy Mieszkańcy,
W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami oraz okresem bezdeszczowym prosimy o racjonalne i możliwie oszczędne korzystanie z wody oraz całkowite zaprzestanie podlewania trawników, ogródków i upraw sadowniczych wodą z sieci wodociągowej.
Nieoszczędne korzystanie z wody może spowodować obniżenie ciśnienia wody i doprowadzić do przerw w dostawie wody.

Zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Lokalna Grupa Działania "Zapiecek" przeprowadza badanie ewaluacyjne dotyczące realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD. Ankieta jest anonimowa i dotyczy różnych wymiarów zadowolenia z zamieszkiwania na terenie gminy oraz rozpoznawalności LGD. Uprzejmie prosimy o jej wypełnienie.
Link do ankiety: https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=ea03bc1f&&b=29335072e&&c=db152a07

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza na kolejny tydzień wakacyjnych spotkań. Tym razem zapraszamy we wtorek na godz.16.00 do świetlicy GOKiS w Białej na kuchnię małego gastronoma. Natomiast środę również na godzinę 16.00, tam odbędzie się malowanie na torebkach, czwartek uraczą nas warsztaty balonowe. Spotkanie w budynku przy Szkole Podstawowej  w Żabikowie.
Zachęcamy dzieci do udziału w zajęciach.

Informujemy, iż od 1 sierpnia 2022 r. uległy zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Dnia 14 czerwca 2022 r. Rada Gminy Radzyń Podlaski podjęła Uchwałę Nr XLVI/252/2022 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. Nowa stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych wynosi 19 zł za osobę miesięcznie, w przypadku braku kompostowania bioodpadów.

Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) zwołuję na dzień   9  sierpnia  2022  r.  na godz. 8:00 – XLVII Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy ( parter). Proponowany porządek obrad:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany  do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT. W terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r.