Wszystkie osoby, które złożyły wniosek o zakup preferencyjny węgla są proszone o zgłaszanie  się do siedziby GOPS od dnia  12.12.2022r. po odbiór stosownej informacji uprawniającej do zakupu węgla.  Jednocześnie informujemy, iż Gmina Radzyń Podlaski będzie prowadziła sprzedaż węgla w kwocie 1.850 zł za tonę, w punkcie Firma Handlowa Adrian Płatek ul. Lubelska 7, 21-300 Radzyń Podlaski. Opłatę za zakup węgla można uiszczać od dnia 12.12.2022r., w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na konto bankowe: numer rachunku 56 8046 0002 2001 0000 0101 0002 w tytule przelewu prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania osoby uprawnionej do zakupu węgla.

zapiecek

Zarząd LGD „Zapiecek” zaprasza do współpracy w ramach zespołu roboczego ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Zapiecek” w perspektywie finansowej UE 2022-2027
Zaproszenie skierowane jest do wszystkich mieszkańców gmin: Borki, Czemierniki, Kąkolewnica,Komarówka Podlaska, Radzyń Podlaski, Ulan-Majorat, Wohyń oraz miasto Radzyń Podlaski
Szczegóły w ogłoszeniu

Wójt Gminy Radzyń Podlaski zaprasza na Wigilię Gminną z udziałem J.E. Ks. Biskupa Kazimierza Gurdy, która odbędzie się dnia 18 grudnia 2022 r. o godz. 15:00 w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej w Żabikowie
Szczegóły na plakacie

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim zaprasza na kolejne warsztaty pieczenia pierniczków. Tym razem spotkamy się w Bedlnie k/ Żabikowa w sobotę 10.12.22 o godzinie 10.00 w Domu Ludowym oraz tego samego dnia o godzinie 14.00 w Ustrzeszy  również w Domu Ludowym.

Zachęcamy do udziału

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radzyniu Podlaskim w sprawie niekorzystnej sytuacji epizootycznej dotyczącej wścieklizny zwierząt.

logo

Mieszkańcy Gminy Radzyń Podlaski
Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.  ) zwołuję na dzień  12  grudnia  2022   roku na godz. 13:30  – LIII ( Nadzwyczajną )  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej UG.  
Proponowany porządek obrad:

Zgodnie z art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485.) przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Radzyń Podlaski w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Radzyń Podlaski, które miały na celu zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji, wymianę wiedzy i informacji oraz poznanie opinii w sprawie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Radzyń Podlaski.

logo

Faktury do stypendium szkolnego 2022/2023 przyjmowane są do 9.12.2022r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim pokój nr 207 wraz z oświadczeniem (druk w załączeniu).