Stan wdrażania Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Radzyń Podlaski, stan na dzień 29.09.2023r:

Zapraszamy dzieci do GOKiSu, gdzie organizujemy czwartkowe, nie tylko obiady, ale i spotkania o charakterze edukacyjnym. Proponujemy  mini wykłady, konkursy, zabawy dydaktyczne. Będziemy tworzyć mapy myśli, drzewka decyzyjne, gry dydaktyczne. Zachęcamy do rozwijania swych talentów i zainteresowań, ale również możemy nadrobić zaległości.

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli serdecznie zaprasza na X Jesienny Kiermasz Materiału Szkółkarskiego Owocowego i Ozdobnego, który odbędzie się w dniu  08.10.2023 r. (niedziela) w godz. 800 - 1600 na placu wystawowym przy ul. Pożowskiej 2 w Końskowoli.
Więcej informacji: www.lodr.konskowola.pl

Urząd Gminy Radzyń Podlaski informuje, iż w dniu 05.10.2023 r. (czwartek) od godz. 700 na terenie gminy odbędzie się mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych z terenu nieruchomości! Akcja dotyczy mieszkańców uiszczających opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którzy mogą przekazać odpady wielkogabarytowe wytworzone na terenie gospodarstw domowych.

W związku z płukaniem sieci wodociągowej, informuje, że w dniach 02- 06.10.2023r. nastąpią chwilowe przerwy w dostawie wody w miejscowościach Biała, Zabiele, Żabików, Bedlno, Brzostówiec, Płudy, Zabiele, Paszki Duże, Paszki Małe, Lichty. Przepraszamy za utrudnienia związane z prowadzonymi pracami.

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Lubelskiego Wójt Gminy Radzyń Podlaski – Wiesław Mazurek oraz Skarbnik Gminy – Zenon Matejek podpisał  umowę  o dofinansowanie projektu w zakresie edukacji z Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 na kwotę 274 967 zł. Celem głównym projektu” Radzyń Podlaski stawia na edukację pozaformalną” jest nabycie w okresie 01.12.2023-30.06.2024 nowych umiejętności, kompetencji, uzdolnień, zainteresowań poza edukacją formalną dla uczniów z terenu Gminy Radzyń Podlaski (m.in. kompetencji i umiejętności matematycznych, cyfrowych, z zakresu wielojęzyczności, świadomości i ekspresji kulturalnej, pracy zespołowej, nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, myślenia krytycznego i rozwiązywania problemów) .

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim serdecznie zaprasza wszystkie dzieci z gminy na obchody Dnia Chłopaka! Spotykamy się 30.09.2023 r. w sali GOKiSu w Białej. Mile widziane  przebrania w  stroje superbohaterów (chłopcy) i księżniczki (dziewczynki). Wspólnie wykonamy prace plastyczne, będą tańce i wspólne zabawy. Przygotujemy również fotobudkę, w której wykonamy pamiątkowe zdjęcia. Do zobaczenia

W związku z pracami na stacji uzdatniania wody w Branicy Radzyńskiej-Kolonii informuję, że w dniu 25.09.2023 r. (poniedziałek) w godzinach 9 – 11 nastąpi przerwa w dostawie wody, która obejmie nieruchomości położone w miejscowościach: Branica Radzyńska, Branica Radzyńska-Kolonia, Marynin, Ustrzesz, Zbulitów Duży, Stasinów, Siedlanów, Bedlno Radzyńskie, Białka oraz Lichty i Niewęgłosz.
Przepraszamy za utrudnienia związane z prowadzonymi pracami.