Informujemy, iż  z mieszkańcami którzy podpisali aneksy do umowy będzie kontaktował się przedstawiciel firmy Ergo  Ekologia sp. z o.o. w celu zebrania potrzebnych informacji a także umówienia terminu montażu kotła na biomasę.
Przypominamy, iż konieczne jest posiadanie opinii kominiarskiej i zalecane jest posiadanie wkładu kominowego.

Informujemy, że została ogłoszona  VIII edycji ogólnopolskiego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów” skierowanego do  Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń. Organizatorem głównym konkursu jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa  a współorganizatorem Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przy wsparciu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

W tak pięknej gminie jest wiele pięknych dni, ale ten dzisiejszy z pewnością będzie należał do wyjątkowych. Dzisiaj władze samorządowe Gminy Radzyń, Pan Wójt Wiesław Mazurek  zdecydowali, że chcą zaakcentować święto kobiet. Do 8 marca jeszcze zostało troszkę czasu, ale z pewnością warto podkreślać wyjątkowość płci pięknej również tego dnia. Sala wypełniła się po brzegi. Gminy Dzień Kobiet upłynął pod znakiem życzeń, serdeczności oraz podziwu dla wszystkich Pań.

wieniec

Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek wraz z przedstawicielami Gminy, Wicewojewodą Lubelskim Robertem Gmitruczukiem oraz Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Białej Anną Piekarską wspólnie uczcili Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W środę 1 marca oficjalna delegacja złożyła kwiaty pod muralem Żołnierzy Wyklętych, który znajduje się na budynku Szkoły Podstawowej w Białej.

Wójt Gminy Radzyń Podlaski, informuje o możliwości przystąpienia w ramach realizowanego projektu pt. „Energia Słoneczna dla Gminy Radzyń Podlaski – Edycja II” w zakresie instalacji solarnej oraz kotła na biomasę. Obecnie Gmina Radzyń Podlaski jest na etapie podpisania umowy z wykonawcą na wykonanie instalacji solarnych i kotłów na biomasę, w związku z tym poniżej podaję koszty przetargowe na poszczególne zadania:

W woj. lubelskim można bezpłatnie wykonać kolonoskopię w ramach programu badań przesiewowych raka jelita grubego w 17-tu pracowniach endoskopowych.Celem programu jest zmniejszenie umieralności i zapadalności na ten nowotwór.

Wójt Gminy Wiesław Mazurek, Rada Gminy Radzyń Podlaski, Sołtysi zapraszają wszystkie Panie na uroczystość z okazji Dnia Kobiet, która odbędzie się 5 marca (niedziela) 2023 r. o godz. 15.30 w  sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Zabielu.

Kampania społeczna pt.: „#Rozmawiaj#Reaguj” została przygotowana przez Państwową Komisję do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. Celem akcji jest uwrażliwienie społeczeństwa na problem wykorzystania seksualnego małoletnich.