Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Radzyń Podlaski na miesiąc sierpień 2023 r.

Niniejszym informuję, że w dniu 01 sierpnia 2023 (wtorek)  o godzinie 17.00 przeprowadzony zostanie w Gminie Radzyń Podlaski trening systemu wczesnego ostrzegania z głośnym użyciem syren alarmowych mający na celu uczczenie i upamiętnienie 79 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
W związku z powyższym proszę mieszkańców gminy, by sygnał, który zostanie nadany w tym dniu o godzinie 17.00 (dźwięk ciągły syren trwający 1 minutę) potraktować jako ćwiczebny i nie podejmować z tego tytułu żadnych działań.

Wójt Gminy Radzyń Podlaski
Wiesław Mazurek

Zapraszamy, na kolejny już sierpniowy tydzień wakacyjnych spotkań z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu do Białej, Białki i Żabikowa.

Zachęcamy wszystkie dzieci do udziału w zajęciach.

Wobec powtarzających się w ostatnim czasie awarii sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radowiec apelujemy, aby do urządzeń sanitarnych (umywalek, zlewozmywaków, ubikacji i kratek ściekowych) zgodnie z art. 9 pkt 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537) nie wrzucać:

Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2023 r. poz. 40  z późn.zm.  ) zwołuję na dzień  25 lipca 2023    roku na godz. 8:00   – LXII  ( Nadzwyczajną )  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej UG.  
Proponowany porządek obrad:

Serdecznie zapraszamy dzieci z Gminy Radzyń Podlaski w wieku od 7 do 16 lat na kolonie organizowane przez KRUS, które odbędą się w terminie 23-31 sierpnia 2023 roku w Białym Dunajcu k/ Zakopanego. Warunkiem uczestnictwa w koloniach jest ubezpieczenie co najmniej jednego z rodziców pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub pobieranie renty lub emerytury z KRUS.
Opłata za kolonie wynosi jedyne 500 złotych. Zapisów można dokonywać do 28 lipca 2023 r.(piątek).
Po więcej szczegółów proszę o kontakt  pod numer telefonu 83 4131819 lub udać się do pokoju numer 209 w Urzędzie Gminy Radzyń Podlaski.

Wójt Gminy Radzyń Podlaski serdecznie zaprasza na I Festiwal Orkiestr Dętych w Gminie Radzyń Podlaski. Festiwal obędzie się w dniu 23 lipca 2023 r. w Branicy Radzyńskiej. Rozpoczęcie o godzinie 13:00. Szczegóły na plakacie.

Wójt Gminy Radzyń Podlaski serdecznie zaprasza na Białą Niedzielę w dniu 16 lipca 2023 w Szkole Podstawowej w Białej. Szczegóły na plakacie