Organizacja bezpłatnego transportu zbiorowego dla wyborców
treść informacji

Gmina Radzyń  Podlaski otrzymała  dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
Rok 2024
Dofinansowanie z budżetu państwa: 133 000 zł
Całkowita wartość:  166 250 00 zł
Data zawarcia umowy 19.03.2024 r.

W dniach od 8 do 12 kwietnia bieżącego roku na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie.
Szczepionka będzie zrzucana z samolotów oraz ręcznie wykładana przez pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.
Dawkę szczepionki stanowi blister z płynem, wielkości ok. 3 cm, zatopiony w przynęcie o intensywnym zapachu, wielkości ok 3 cm.
Szczepionki nie wolno dotykać!

Informujemy, iż od dnia 3 kwietnia 2024 r. w miejscowości Bedlno prowadzone będą prace związane z wymianą wodomierzy ze względu na kończący się okres ich legalizacji. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o umożliwianie dostępu do wodomierzy. Wymiana wodomierzy u odbiorców wody przeprowadzana jest na koszt Gminy.

 

W dniu 20 marca 2024 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyły się Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt.: „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Celem konkursu jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek powstania pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, poznawania tradycji, historii i organizacji ochrony przeciwpożarowej. W turnieju udział wzięli uczniowie szkół podstawowych z terenu naszej gminy. 

W dniu 19 marca w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy  jednostki OSP z terenu  powiatu radzyńskiego podpisały umowy dotacji na realizację zadań publicznych województwa lubelskiego z zakresu bezpieczeństwa publicznego z konkursu pt. „Lubelskie wspiera OSP”. W uroczystym podpisaniu i przekazaniu umów dotacji udział wzięli: Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa, Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek, Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski  oraz Włodarze Gmin z terenu powiatu radzyńskiego, a także strażacy.

Poprzez projekt “Fundusze dla klimatu - Sieć Doradców NGO” Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) tworzy ogólnopolską sieć doradców i doradczyń w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich na projekty społeczne oraz inwestycyjne służące ochronie środowiska, mitygacji i adaptacji do zmian klimatu. Zieloni doradcy wspierają lokalne organizacje pozarządowe, a także wspierają partnerstwa organizacji i samorządów w gminach do 50 tys. mieszkańców w całej Polsce.

Gmina Radzyń Podlaski z Wójtem Wiesławem Mazurkiem na czele wychodzą z nowym, innowacyjnym przedsięwzięciem dla całej społeczności. Od kwietnia będzie można korzystać z gminnej siłowni, która  oferuje otwartą przestrzeń, dużą powierzchnię treningową oraz strefy do ćwiczeń. Zadbaj o zdrowy kręgosłup, kondycję, formę  i skorzystaj z możliwości wykupienia karnetu. Dla mieszkańców gminy 30 zł/m-c.