Mieszkańcy Gminy Radzyń Podlaski                                      
Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm. ) zwołuję na dzień 26  kwietnia 2024 roku na godz. 13:30 – LXX  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Proponowany porządek obrad:

Informujemy, że związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 18.04.2024 r. w miejscowościach Zabiele, Paszki Duże, Paszki Małe, Lichty, Biała-Zarutki, Biała -Adamki wystąpią przerwy w dostawie wody. Przepraszamy za utrudnienia związane z prowadzonymi pracami.

15 kwietnia 2024 roku, to właśnie tego dnia nastąpiło uroczyste otwarcie gminnej siłowni pod hasłem "& Cała Gmina Trenuje Z Nami". Wszystkich zebranych gości i sympatyków sportu przywitał Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek oraz zastępca wójta Anna Grochoła. Towarzyszyli im przedstawiciele Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim, radni gminni oraz skarbnik gminy Zenon Matejek. Specjalnym gościem, który pojawił się na otwarciu siłowni był Robert Dołęga - polski sztangista, olimpijczyk, medalista mistrzostw Polski i Europy, rekordzista Polski w podnoszeniu ciężarów. 

Informujemy, że w związku z przeprowadzanymi pracami na sieci wodociągowej ( awaria wodociągu) w dniu 15.04.2024r. będzie następowała przerwa w dostawie wody, która obejmuje nieruchomości położone w miejscowościach Białka, Ustrzesz, Stasinów, Zbulitów Duży.
Przepraszamy za utrudnienie związane z prowadzonymi pracami.

Szanowni Państwo, zapraszamy w dniu 16 kwietnia 2024 r. (wtorek) o godz. 15.00  przedstawicieli: młodych i lokalnych organizacji pozarządowych, Kół Gospodyń Wiejskich, spółdzielni socjalnych, klubów sportowych i grup nieformalnych, na otwarte szkolenie „Aktywne Lubelskie Lokalnie” – edycja 2024” w LGD Zapiecek ul. Ostrowiecka 17/21, 21-300 Radzyń Podlaski.
Harmonogram konkursu grantowego Aktywne Lubelskie Lokalnie – edycja 2024:

Gmina Radzyń Podlaski w związku z otrzymanym pismem Lukman Multimedia Sp. z o.o., ul Leszno 14, 01-192 Warszawa informuję, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa uruchomiło kolejny etap przedsięwzięcia zapewnienia mieszkańcom Gminy szybki dostęp do Internetu. We wcześniejszych etapach realizowane sieci światłowodowe nie objęły zasięgiem wszystkich mieszkańców Naszej Gminy. Rozstrzygnięty pod koniec roku 2023 kolejny konkurs Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności ma na celu uzupełnienie tych braków. Zadanie realizacji tego celu powierzono (w drodze konkursu) Spółce LUKMAN Multimedia.

Organizacja bezpłatnego transportu zbiorowego dla wyborców
treść informacji

Gmina Radzyń  Podlaski otrzymała  dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
Rok 2024
Dofinansowanie z budżetu państwa: 133 000 zł
Całkowita wartość:  166 250 00 zł
Data zawarcia umowy 19.03.2024 r.

W dniach od 8 do 12 kwietnia bieżącego roku na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie.
Szczepionka będzie zrzucana z samolotów oraz ręcznie wykładana przez pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.
Dawkę szczepionki stanowi blister z płynem, wielkości ok. 3 cm, zatopiony w przynęcie o intensywnym zapachu, wielkości ok 3 cm.
Szczepionki nie wolno dotykać!