turniej

Kolejny Turniej Mikołajkowo - Walentynkowy będący jednocześnie eliminacjami do Mistrzostw Polski w tym roku pod patronatem Wójta Gminy Radzyń Podlaski Pana Wiesława Mazurka za nami. Nasza radość jest wielka bo właśnie tutaj widzimy jak wspaniale rozwijają się nasze dzieciaki i jak bardzo rozwija się nasza szkoła  Wielkie podziękowania należą się naszym zawodnikom zarówno tancerzom jak i gimnastykom którzy w te pokazy włożyły wiele pracy, wysiłku i czasu spędzonego na sali treningowej.

Skarb Państwa reprezentowany przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radzyń Podlaski informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia które stanowią własność osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej położonych w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Radzyń Podlaski.

logo

Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1372  z późn. zm.)  - zwołuję na dzień  10 lutego  2022  roku na godz. 13:30  – XLII   Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w TRYBIE ZDALNYM.   
Proponowany porządek obrad:

logo

Mieszkańcy Gminy Radzyń Podlaski
Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2021 r.  poz. 1372 z późn.zm.  ) zwołuję na dzień  27 stycznia 2022 (czwartek)   roku na godz. 9:00  – XLI ( Nadzwyczajną )  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w TRYBIE ZDALNYM.
Proponowany porządek obrad:

logo

Gmina Radzyń Podlaski jest w trakcie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji, który określi, jakie kompleksowe działania należy podjąć na rzecz mieszkańców, przestrzeni publicznej, środowiska
i gospodarki na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Zachęcamy Państwa do zgłaszania propozycji przedsięwzięć, które w przyszłości mogłyby być realizowane w obszarze przeznaczonym do rewitalizacji, tj. sołectwach: Ustrzesz, Stasinów, Marynin, Branica Radzyńska oraz Brzostówiec.