"Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy. Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory...” Święta Bożego Narodzenia to czas szczególny: radosnego wyczekiwania, nadziei, pokory i miłości. Z tej okazji w dniu 17 grudnia 2023 r. Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek zorganizował Spotkanie Wigilijne dla wszystkich mieszkańców i sympatyków gminy oraz zaproszonych gości. Tradycyjna już Wigilia w gminie co roku gromadzi coraz więcej osób. Nie inaczej było i tym razem.

Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim serdecznie dziękuje wszystkim osobom, które wzięły udział w konkursie na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową. Dziękujemy za serce, pracę i czas poświęcony na wykonanie szopek, które w sposób szczególny wpisują się w klimat Świąt Bożego Narodzenia.

Drodzy Mieszkańcy Gminy Radzyń Podlaski uprzejmie zapraszam na WIGILIĘ GMINNĄ z udziałem J.E. Ks. Biskupa Kazimierza Gurdy która odbędzie się  dnia 17 grudnia 2023 roku o godz. 15:00 w Szkole Podstawowej w Białce
Ze względu na ograniczoną  liczbę miejsc uprzejmie proszę osoby chętne o potwierdzenie przyjęcia zaproszenia u  sołtysów  do dnia 10 grudnia 2023 r.
Istnieje możliwość skorzystania z transportu organizowanego przez Gminę, po wcześniejszym zgłoszeniu u sołtysa.  

Wójt Gminy Radzyń Podlaski
Wiesław Mazurek

Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.)  - zwołuję na dzień  28 grudnia 2023  roku na godz. 13:00 – LIV  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej UG.  
Proponowany porządek obrad:

W minioną niedzielę – 10 grudnia, odbyła się uroczystość Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego par z Gminy Radzyń Podlaski. Świętowanie rozpoczęła Msza Święta, w intencji Jubilatów, odprawiona w Kościele Pw. Świętej Trójcy w Radzyniu Podlaskim, podczas której małżonkowie uroczyście odnowili przysięgę małżeńską.

Informujemy, że w dniu 8 grudnia 2023 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radzyniu Podlaskim przekazał komunikat o warunkowej przydatności wody do spożycia. Komunikat skierowany jest do odbiorców wody z miejscowości: Bedlno Radzyńskie, Marynin, Branica Radzyńska, Branica Radzyńska-Kolonia, Zbulitów Duży, Stasinów, Białka, Ustrzesz, Siedlanów, Lichty, Niewęgłosz.

Informujemy, że od dnia 7 grudnia 2023 r. na stacji uzdatniania wody w Branicy Radzyńskiej-Kolonii woda została poddana chlorowaniu w celu stabilizacji wymaganych parametrów. Chlor wprowadzany jest do wody w postaci podchlorynu sodu (posiada świadectwo kontroli jakości) w ilościach minimalnych, nie zagrażających zdrowiu i życiu konsumentów wody. Proces jest w sposób ciągły monitorowany. Stacja uzdatniania wody w Branicy Radzyńskiej-Kolonii dostarcza wodę do następujących miejscowości: Branica Radzyńska, Branica Radzyńska-Kolonia, Marynin, Ustrzesz, Zbulitów Duży, Stasinów, Siedlanów, Bedlno Radzyńskie, Białka, Lichty i Niewęgłosz.