logo

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT
W terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r.

Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Radzyniu Podlaskim zapraszają na NOWOROCZNY KONCERT WIEDEŃSKI 2.
Zapisy do 21 stycznia 2022 r. w Urzędzie Gminy, pokój nr 9.

logo

Wójt Gminy Radzyń Podlaski ogłasza konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych realizowanych z zakresu:
1.Upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
2.Upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego.


Wójt Gminy
Wiesław Mazurek

logo

Gmina Radzyń Podlaski informuje, że od 1 stycznia 2022r. w powiecie radzyńskim badanie mięsa na obecność larw włośni dzików odstrzelonych oraz świń ubitych na użytek własny wykonywane będzie metodą wytrawiania po wcześniejszym kontakcie telefonicznym  w dwóch wymienionych  poniżej pracowniach: